Förverkliga dina drömmar med FOREX Bank Lån

Med ett lån från FOREX Bank kan du enkelt förverkliga din dröm. Det kan vara allt från att renovera hemma, genomföra drömresan till att köpa bilen du länge gått och drömt om, eller varför inte förnya dig med en helt ny ”garderob”. Det ger dig även möjlighet att lösa dyra, gamla lån och kreditkortsskulder och på så vis sänka dina månadskostnader.

Låna enkelt på FOREX Bank

Du kan enkelt låna upp till 350.000 kronor utan säkerhet. FOREX Bank behandlar din ansökan inom ett dygn och pengarna betalas ut till ditt bankkonto inom två till tre dagar. Du väljer själv återbetalningstid mellan 5 och 10 år och kan även teckna dig för FOREX Låneskydd för extra trygghet. Mer information och fullständiga villkor om låneskyddet hittar du på FOREX Bank hemsida.

Fördelarna med FOREX Låna

– Spara pengar genom att lösa in dyrare krediter och lån med FOREX Låna
– Ingen aviavgift om du betalar via autogiro
– Lånet kan lösas när som helst utan kostnad
– Förmånlig ränta fn. 3,93% – 11,68% (Det innebär att den nya exempelräntan blir 6,38% med en effektiv ränta, ceteris paribus, på 7,40%. Totalkostnad för låneexemplet blir 118 211SEK)

Pris
Räntan på ditt lån hos FOREX Bank sätts efter en individuell prövning och ligger fn. mellan 3,93% och 11,68% (Det innebär att den nya exempelräntan blir 6,38% med en effektiv ränta, ceteris paribus, på 7,40%. Totalkostnad för låneexemplet blir 118 211SEK). Betalar du ditt lån med avier utgår en aviavgift med 25 SEK. Väljer du däremot autogiro kostar det ingenting. Uppläggningsavgift om 495 SEK tillkommer när lånet blivit beviljat.

Ansökan
Ansök redan idag här på www.forex.se. Du kan även ansöka i någon av FOREX Bankbutiker eller genom att skriva ut en ansökan från FOREX Bank hemsida och skicka in. För att kunna ansöka om FOREX Låna måste du uppfylla våra grundkrav:
– vara folkbokförd och betala skatt i Sverige
– inte ha någon betalningsanmärkning eller ha skuldsaldo hos kronofogden
– vara minst 18 år
– ha en tillsvidareanställning, eller
– ha visstidsanställning/vikariat som sträcker sig minst 12 månader framåt i tiden, eller
– vara ålderspensionär
– ha en månadsinkomst på minst 15.000 SEK
– är ni två sökanden på lånet ska ni vara folkbokförda på samma adress.

FOREX Låneskydd

FOREX Låneskydd ger dig en extra trygghet för ditt lån och låter dig sova gott om natten. FOREX Låneskydd är en frivillig försäkring som täcker månadskostnaderna för din del av ert lån, upp till 9.000 SEK/mån i 12 månader i följd (totalt 36 månader), om något skulle hända dig, t.ex. du skulle drabbas av arbetslöshet eller långvarig sjukdom. Låneskyddet löser även din del av skulden i händelse av dödsfall enligt de förutsättningar som står i de allmänna villkoren. FOREX Låneskydd kan tecknas av varje låntagare som uppfyller kraven oavsett om han eller hon är ensam låntagare eller ej. Dock gäller försäkringen bara för den försäkrades del om ni är två låntagare. FOREX Låneskydd kan sägas upp utan kostnad per telefon eller brev de första 30 dagarna, därefter sker uppsägning skriftligen.

FOREX Låneskydd hjälper dig om du skulle drabbas av följande:
– Ofrivillig arbetslöshet (karenstiden är 30 dagar), gäller inte för egen företagare
– Sjukskrivning på heltid på grund av olycka eller sjukdom (karenstiden är 30 dagar)
– Dödsfall

Pris
Premien för FOREX Låneskydd är f n 8% av månadskostnaden på lånet och betalas månadsvis tillsammans med den ordinarie månadsavin. Är ni två lånatagare blir månadskostnaden 16 %, alltså 8% per låntagare. Exempel, för ett lån med en månadskostnad på 500 SEK/mån blir premien för FOREX Låneskydd 40 SEK/mån för en ensam låntagare och 80 SEK/mån för två försäkrade låntagare. Du kan själv jämföra exempelkostnader för en ensam låntagare på olika lånebelopp under lånekalkylen.

Vem kan teckna FOREX Låneskydd?
FOREX Låneskydd av kan teckna både huvudlåntagare och medlåntagare så länge som lånet är aktivt. Den försäkrade måste även uppfylla de punkter som finns här nedan:
– minst 20 år men har ännu inte fyllt 64 år. (försäkringen gäller till fyllda 65 år)
– bosatt i Sverige.
– tillsvidareanställd om minst 22 h per vecka eller egen företagare med F.skattsedel.
– fullt frisk och arbetsför.

Du får heller inte ha vetskap om förestående sjukdom, sjukhusvistelse, varsel, uppsägning eller arbetslöshet.

Det här täcker försäkringen
FOREX Låneskydd täcker månadskostnaderna för ditt lån med upp till 9.000 SEK/mån i en 12 månadersperiod (maximalt 36 månader under försäkringens livstid) om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller hel sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycksfall som varar längre än 30 dagar. Är ni två låntagare måste båda vara försäkrade för att hela månadskostnaden ska kunna täckas. Om en låntagare är försäkrad omfattas bara han/hon av försäkringen och inte den oförsäkrade.
– Vid ofrivillig arbetslöshet som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9.000SEK/mån
– Vid sjukskrivning på heltid på grund av olycka eller sjukdom som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9.000 SEK/mån
– Vid dödsfall löses hela lånet av försäkringen upp till 200.000 SEK

Undantag
Försäkringen täcker inte de fall då du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig, eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens 150 första dagar. Försäkringen gäller inte om du har allvarlig sjukdom, tillstånd eller skada som du känt till under de 12 månaderna närmast före försäkringens tecknandet. Försäkringen omfattar heller inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.

Fullständig information och villkor finns i försäkringsvillkoren för FOREX Låneskydd som du hittar under dokument till höger på sidan. Där finns även Lagen om försäkringsförmedling och Distansavtalslagen.


WordPress主题