Valutakursen i svenska kronor vid köptillfälle utomlands

Under det senaste året har en ny företeelse dykt upp vid kortbetalning och uttag i bankomater utomlands. Tjänsten innebär att du som kund redan vid köptillfället får valutakursen bestämd – du får ett kvitto med beloppet i SEK. De länder där detta är mest förekommande är Spanien, Grekland, Storbritannien och Irland.

Denna tjänst uppfattas som positiv av många eftersom det ger en bra överblick av vad varorna kostar och du behöver inte själv räkna ut vad beloppet blir i svenska kronor.

Tjänsten är dock inte så förmånlig som den vid första anblicken kan verka. Företaget har nämligen fria händer att själva sätta valutakursen. Följden blir att kursen ofta blir avsevärt högre än om du skulle ha valt att betala i landets egen valuta. De butiker som tillhandahåller tjänsten är skyldiga att informera om tjänsten och ska inte kunna neka dig att betala i lokal valuta. Möjligheten att välja valuta skall även finnas vid automatuttag.

Swedbanks rekommendation är att betalning alltid ska ske i landets valuta eftersom det blir billigare för dig i slutändan.


Weboy