Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Det är på det lokala länsförsäkringsbolaget som kundkontakterna sker och där fattas de för kunderna viktiga besluten. Tillsammans bildar de Sveriges enda lokalt förankrade och kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar erbjuder ett komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster för både privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank och Sveriges femte största lantbruksbank med en affärsvolym på 214 miljarder kronor den 30 juni 2010.
Bankverksamheten vänder sig huvudsakligen till privatpersoner och lantbrukare med ett komplett utbud av tjänster. Bankärenden kan utföras på något av länsförsäkringsbolagens 116 kontor runt om i landet, via internet eller telefon.

Länsförsäkringar Hypotek är en av Sveriges största aktörer på bolånemarknaden med en bostadsutlåning på 74 miljarder kronor den 30 juni 2010. Utlåningen, som sker till privatpersoner och bostadsägare, utförs på länsförsäkringsbolagens 116 kontor runt om i landet, via internet eller telefon. Även Länshem Fastighetsförmedlings med drygt 100 bobutiker runt om i landet är också en del av boendeerbjudandet.

Länsförsäkringar har för sjätte gången och femte året i rad blivit utsedda att ha Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2009. De har även fått en utmärkelse för femte gången att ha Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden. Antalet bolånekunder i Länsförsäkringar Hypotek ökade till 143 000 den 30 juni 2010.


Free WordPress Theme