ICA banken

ICA Banken vill göra varje dag lite enklare, ICA Banken erbjuder finansiella tjänster som ska förenkla vardagen för ICAs kunder, de erbjuder ett komplett utbud av banktjänster för privatpersoner. En del av dem erbjuder de med hjälp av kunniga samarbetspartners. Bolån erbjuder ICA banken i samarbete med SBAB, Handel med aktier och fonder i samarbete med Nordnet Bank AB och Försäkringar i samarbete försäkringsmäklaren Aon.

ICA Bankens affärsidé är att genom finansiella tjänster göra varje dag lite enklare för ICAs kunder, öka kundernas lojalitet till ICA och minska ICA-butikernas och ICA ABs transaktionskostnader för främmande bank- och kreditkort. Detta hjälper dig som kund med lägre priser i slutändan. Bra ränta, tydliga villkor och låga avgifter karakteriserar erbjudandet hos ICA banken.

Bland ICA bankens tjänster ingår lönekonto, bankkort, blancolån, bolån och försäkringar. Från och med oktober 2007 erbjuder även ICA Banken handel med aktier, fonder och pensionssparande (IPS) och är därmed en komplett leverantör av banktjänster till privatkunder.

Information om företaget:
ICA Banken startade sin verksamhet 2001 och ingår i ICA-koncernen (ICA AB). Huvudkontoret ligger i Stockholm, Solna. Bankens kundservice finns i Borås. Antalet anställda inom företaget uppgår till drygt 200.
Banken har cirka 3,1 miljoner kunder i kundbasen varav drygt 300 000 utnyttjar banktjänsterna. Cirka 240 000 kunder är innehavare av något av ICA Bankens bankkort.

ICA bankens bankkort – nyckeln till ICA Banken
När du skaffar ett av ICA bankens bankkort, får du också ett konto och kan börja använda dig av bankens tjänster. Vi har tre olika kort, anpassade efter olika behov. Här nedan beskrivs korten i korthet. Mer info hittar du på respektive kortsida. Välj nedan vilket av kort som intresserar dig mest.

ICA bankens olika bank och kreditkort:

ICA Banken Bankkort
Om du vill ha ett helt vanligt bankkort väljer du ICA Bankkort. Du får bonus på det du handlar hos ICA och Statoil.

Kreditkort ICA Bankkort Plus MasterCard
Kortet som ger extra bonus, Med Bankkort Plus får du en kortkredit som är räntefri tills räkningen ska betalas i slutet av månaden. Dessutom får du bonus på allt du köper med kortet.

ICA Banken Bankkort Maestro
Bankkort Maestro är det smartaste kortet för dig som är ung. Du kan få kortet från att du fyllt 13 år. Bankkort Maestro är kostnadsfritt för ungdomar under 21 år.

Spärrtjänst
ICA banken erbjuder sina kunder spärrtjänst i samarbete med Stöldskyddsföreningen, om du tappar bort eller blir bestulen på dina bankkort, ID-handlingar och din mobiltelefon kan du spärra alltihop med ett enda samtal.


WordPress Themes